InternSikring HMS

InternSikring er et konsulentfirma med profesjonell fokus på HMS innen trafikkavvikling, helse, miljø, sikkerhet og vektertjeneste. Vi tilbyr rådgiving innenfor alle felter som er beskrevet på denne hjemmesiden under hver sin fane. 

Vårt  hovedkontor ligger i Kongsberg, men vi opererer for det meste i Oslo/Akershus.


InternSikring sitt mål er å gjøre hverdagen for våre kunder tryggere og enklere. Vi tilbyr derfor også en langsiktig og kontinuerlig vedlikeholdsavtale for de kundene som ønsker dette. Med denne erfaringen har vi blitt en trygg og kompetent tilbyder innen våre fagområder.

Våre tjenester

Vi operer under full diskresjon og innenfor norske lover.

Trafikksikkerhet

Sikkerhet og veiledning innen trafikkavvikling skal stå i samsvar med de forebyggende planene som danner grunnlag for den avsluttende prosessen.  Vår erfaring er deltagelse i førprosesser der en privat, eller offentlig aktør trenger innspill på sikkerhetsmessige hensyn før en trafikkonstruksjon når tegnebordet. Vi oppsøker anleggsstedet «in-situ» og registrerer de ulike faktorer som kan ha innvirkning på større eller mindre faktorer. Noen av disse kan være sikt, vegskjæring, helling, kryss, rundkjøring, kjørefelt, bro, undergang m.m.

Vi har vei, bygg –og anleggsteknisk kompetanse, samt utdannet konsulent innen trafikkavvikling og trafikklovhensyn .

Vektertjeneste

Vår vektertjeneste baserer seg på erfaringer og etterspørsler av tjenester,. Flere  og flere personer avser sin egen, og sin families sikkerhet som høyt skattet og er villige til å legge fler ressurser i dette fokuset. Samfunnet er under endring og sikkerhetshensynet følger med i den grad tjenestesøker er årvåken for hendelser som kan oppstå på egen eiendom, legeme eller i det offentlige rom. Vi tilbyr derfor tjenester innenfor det meste her. Vi forbeholder oss å la andre gode sikkerhetsleverandører stå for videoovervåking, innbruddsalarmer og  montering av låsesystemer. Vi tar oss av forebyggende rådgiving, spaning, vakthold og livvakttjenester.HMS arbeidsmiljø

Sikring av arbeidsmiljøet skal gi personalet en fordel i håndtering av situasjoner der hvor elever/klienter utøver vold mot impliserte tjenesteytere og brukere. Antivoldssystemet er grunnlagt etter Mi Do Ryu (skole) akademi modellen, med mer enn 20 års erfaring og praksisteori. Kursingen kan tilpasses for kortere eller lengre tidsspenn, alt etter behov og kompetansekrav. Vi utdanner også instruktører.

Historisk har tjenesten endret seg noe fra fokuset på og kunne håndtere vold i praksis til å tilrettelegge og forebygge ved praktiske grep i arbeidsmiljøer som er forbundet med   uhensiktsmessige episoder og hendelser som skaper usikre arbeidstakere.

Vårt fokus er å skape et grunnleggende forberedt personale rundt tredjeparts brukere ved å tilby kompetanseøkning innen mestring og håndtering av vold/stress for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet.

 

Vi tilbyr rådgiving og veiledning, med hovedformål å betjene arbeidsmiljøer innen skole og institusjoner, med kunnskap om håndtering av kritiske situasjoner i arbeidsmiljø som er preget av vold, trakassering og uforutsigbare hendelser, som er knyttet til arbeide med tredje parts tjenesteyting av elever/klienter. Vi benytter gode registreringsverktøy via PIR—Progressiv Individuell Registrering.

Vi tilbyr også vakt/bakvaktordning for skoler og institusjoner, for dag, helg og natt.

 

Vi konsulterer råd og veiledning pr. e-post og telefon (konsultasjonsgebyr).